banner-suimaoga-870

BỆNH SÙI MÀO GÀ

HERPES – MỤN RỘP

BỆNH LẬU

 • CHIPHI
  Chi phí chữa bệnh lậu ?

  Bệnh lậu là một căn bệnh nguy hiểm gây không ít rắc rối cho người bệnh nếu…

  • Phòng ngừa bệnh lậu

   Hiện hiện nay vẫn chưa có vacxin phòng bệnh lậu. Nhưng dưới đây là những biện pháp…

  • Điều trị bệnh lậu

   Trong quá khứ, điều trị bệnh lậu không biến chứng là khá đơn giản. Một liều tiêm duy nhất…

BỆNH GIANG MAI